wappenkl.gif relief3.gif ferdikl.gif

NĚMECKÉ JAZYKOVÉ OBCE U BRNA, SPOLEK A OBECNÍ SDRUŽENÍ

Schöllschitz Morbes Priesenitz

Spolek

Historie

Ke startovní stránce

Modřice Želešice Moravany Přízřenice

Vlastenecká obec Modřice

Mödritz

Hlavní německý jazykový ostrůvek u Brna leží na přechodu k jihomoravské rovině u údolí Svratky

Už od 70.000 př. Kr. jako odpočívadlo lovců staré doby kamenné, později známé jako bydliště zemědělců, kultury zvonových pohárů, sídliště Keltů (nálezy hrobů s kostrou ve skrčené poloze, hrobních předmětů a bronzových obručí). Do roku 550 po Kr. obydleny germánsko-svévskými Kvády od tohoto roku slovanskými Moravany. Poté v říši Franka Sámova. Za vlády Avarů až asi do roku 800 po Kr. Od 806-906 po Kr. vysoká francká vrchnost, jako české léno přímé říšské markrabství německé říše. Od roku 1526 habsburské až do roku 1918, následně Československá republika, 1939 Protektorát Čechy a Morava.

Z roku 1131 pochází první zmínky místa v biskupské listině. 13. -20. století: Zřízení biskupského hradu - "Am Schlößl" první zmínka o faře Modřice, Bruno von Schamburg se stává olomouckým biskupem, roku 1300 je Modřicím uděleno tržní právo, mnoho křivd skrze husity, epidemie moru, právo pěstovat víno, stavba kostela, Švédové Modřice zapalují, vpád Turků s ničením, potvrzení modřických privilegií císařem Karlem IV. a jejich posílení císařovnou Marií Theresií, 1. pouť brněnských zahradníků k Panně Marii do Modřic. Bitva u Slavkova (Austerlitz) - ubytování Francouzů, osvobození sedláků,vpád Prusů -Bismark a Moltke na Obravě. Založení hasičů a živnostenských společenství, společnost na zpracování zelí. 1918 - vtělení do Československé republiky, 1937 - housenky ničí zelná pole s velkými škodami pro zemědělství.

15.3.1939 - Modřice jsou částí Protektorátu Čechy a Morava. 31. květen 1945 - slavnost Božího těla všichni němečtí obyvatelé Modřic jsou vyhnáni ze své vlasti, přičemž docházelo k porušování lidských práv. - brněnský pochod smrti.

Tím končí historie vzkvétajícího německého společenství, kterou je zde možné vylíčit jen krátce, heslovitě. Náš život byl určován smyslem pro společné a proto také bylo družstevnictví dobře rozvinuto. Zásadní bylo zemědělství a pěstování zeleniny, obzvláště pěstování zelí a navazující výroba kyselého zelí, které bylo velmi proslulé, jakož i výroba zeleninových konzerv.

Existující továrny: Cukrovar - později chemička - BIOCHEMA, konzervárna, tovární výroba zelí, nakládárna okurek, cihlárna, elektromechanický provoz, výroba korku, továrna na výrobu hliněného zboží a početné řemeslné podniky.

Slavní občané Modřic: Astronom a fyzik Johann Georg Mayer 1719-1783, MuDr. Franz Weithofer 1877-1941 - dětský lékař, P. Leander Czerny 1859-1944 - opat kláštera Kremsmünster, abychom jmenovali jen některé.

Školství: Národní škola (Volksschule) od roku 1771, Oblastní občanská škola od roku 1911 pro Modřice, Želešice, Moravany a Přízřenice, zemědělská zimní škola od roku 1908, živnostenská nástavba od roku 1911, mateřská škola od roku 1898.Česká škola od roku 1920 pro Čechy, kteří se nově přistěhovali.

Kostel Kostel: Roku 1341 je zasvěcen Sv. Gotthard(ovi), 1540 - stavba nového kostela, který roku 1724 shoří. 1725 - opětné postavení včetně věže v dnešní podobě. 1757 - zřízení děkanátu Modřice, 1778 - pouť brněnských zahradníků k Boží Matce do Modřic.


Obyvatelstvo: Počet domů a počet obyvatel stále rostl a roku 1945 obnášel: 536 domů, 2553 obyvatel, z nich 1995 Němců = 77% a 558 Čechů = 23%.

Literatura: Erich Tomschik: MÖDRITZ Eigenverlag Ortsgemeinschaft Mödritz. Erbach 1966
Paul Lochmann: 50 JAHRE DANACH. Eigenverlag A-2120 Wolkersdorf
kontaktní adresa: Ortsgemeinschaft Mödritz
Obmann Herbert
Kinauer Eisvogelweg 22
D-81827 München
tel.: D-089/4307242

Prosinec 2000/Franz Barak

(c) BRUNA April 2001 Webmaster: CGCWebdesign@gmx.de

Übersetzte/Přeložil Antonín Kavalec, únor 2001