wappenkl.gif relief3.gif ferdikl.gif

NĚMECKÉ JAZYKOVÉ OBCE U BRNA, SPOLEK A OBECNÍ SDRUŽENÍ

Mödritz Morbes Priesenitz

Spolek

Historie

Modřice Želešice Moravany Přízřenice

Vlastenecká obec Želešice

Schöllschitz

schoell1.jpg "Želešice jsou vesnicí vzdálenou od Brna jednu míli, hraničí s Modřicemi (Mödritz), Popovicemi (Popowitz), a Moravanami (Morbes). Okolí a poloha jsou romanticky hezké, obyvatelé jsou Němci, velmi pracovití, oddáni poli a vinohradu, katolického vyznání, živí lidé." Tak to lze číst v jedné staré kronice.

Nejstarší a ranná historická doba je osvětlena mnoha nálezy na našem katastru. Už roku 1924 začalo odborné vykopávání pod vedením ranného historika Dr. Karl(a) Schirmeisen(a) a obecního školníka Guido Brandt(a). Nálezy z doby kamenné: liniová keramika, kultura zvoncových pohárů, hrob s pozůstatky ve skrčené poloze z doby bronzové a železné.

schoell2.jpg Obec byla pravděpodobně založena na přelomu 1. tisíciletí. Její existence jako sídliště leží v pradávných dobách. První listina dokládá oblast Želešic roku 1230 jako majetek kostela sv. Jakuba. Roku 1483 postavili obyvatelé kapli. roku 1645 ve vesnici běsní mor, obléhání Švédy. Roku 1783 se rozšiřuje kostel a věž. Roku 1784 stavba školy. 1848 osvobození od vlády vlastníků půdy, Hans Kudlich. 1877 kupuje Friedrich Wanniek, stavitel "Německého domu" v Brně, statky v obci a zakládá "Victoria Baumschule" (Adalbert Kiefer). Roku 1898 založení sportovního klubu pro německou národnost. 1914 je otevřena školka. 1936 volí velká část obyvatel stranu bývalého učitele sportu Konrad(a) Henlein(a), Sudetoněmeckou stranu. 15. března 1939 obsazují obec německá vojska. - Zde končí poznámky v kronice. 1945/46 konec obecního společenství brutálním vyhnáním všech Němců.

Hospodářství: Převážně sedlácká vesnice, živobytí zajištěno navíc ještě světoznámou stavitelskou školou Victoria za Wanniek(a), Kiefner(a), von Felbinger(a) a Langenecker(a) a k tomu továrnou na sušenou zeleninu.

Kultura: Rozšiřovací práce vynikajících učitelů v místní lidové škole, ke které je připojeno malé vlastenecké muzeum. Vrchní učitel Brandt zachraňuje a udržuje historii obce, dialektolog Franz Hiller obecní nářečí. Lyrikové mají ve vesnici svůj stánek: Greta Bauer-Schwind, Maria Hauska, Erika Spann-Rheinsch. Vlast malovali rytíř Franz von Felbinger, Anton Jelinek, Prof. Fritz Brandt. Von Felbinger, vynálezce potrubní pošty měl jméno také jako malíř. Byl jediným čestným občanem obce. Lidový sportovní spolek podporoval vedle sportovní rovněž můzickou výchovu.

Až do roku 2000 se obyvatelé Želešic setkávají se svými krajany z brněnského jazykového ostrůvku pravidelně v Gebsattel/Rothenburg na tradiční slavnosti Slunovratu.

Literatura: Hildegund Herzinger: "Unser Schöllschitz", ročenky, bohatě opatřeny fotografiemi.
kontaktní adresy:

Ortsgemeinschaft Schöllschitz
Obmann Alois Freunek
Frankenwaldweg 4
95131 Schwarzenbach
tel.: D-09289/1613

Kulturreferentin Hildegund Herzinger
Hans-Sachs-Str. 22
91541 Rothenburg;
tel.: D-09861/2142

Leden 2001/Hildegund Herzinger

(c) BRUNA prosinec 1999 Webmaster: CGCWebdesign@gmx.de

Übersetzte/Přeložil Antonín Kavalec, únor 2001