wappenkl.gif relief3.gif ferdikl.gif

NĚMECKÉ JAZYKOVÉ OBCE U BRNA,
SPOLEK A OBECNÍ SDRUŽENÍ

Mödritz Schöllschitz Morbes Priesenitz

Spolek

Historie

Modřice Želešice Moravany Přízřenice

Modřice (Mödritz), Moravany (Morbes), Brno-Přízřenice (Brünn Priesenitz), Želešice (Schöllschitz)

Ve všech materiálech a informacích se nachází pouze česká jména těchto původně téměř výlučně a později až do roku 1945 převážně německých obcí takzvaného brněnského jazykového ostrůvku. O jejich vzniku a působení zde informuje sdružení:

Oblasti německých jazykových ostrůvků u Brna

Mapa oblastiBrněnská německá jazyková oblast zabírala jako celek němectví moravského zemského hlavního města a je původně obklopujích 10-ti vesnic sedláků, a sice: Černovice (Czernowitz), Komárov (Kumrowitz), Dvorska (Maxdorf), Modřice (Mödritz), Moravany (Morbes), Brněnské Ivanovice (Nennowitz), Horní Heršpice (Ober-Gerspitz), Přízřenice (Priesenitz), Želešice (Schöllschitz), Dolní Heršpice (Unter-Gerspitz). Po vytvoření Velkého Brna v roce 1919 přičleněním množství českých a německých předměstí existovaly nadále už jenom Dvorska, Modřice, Moravany a Želešice.

Zeměpisně jsou oblasti německého jazyka tvořeny výběžky modřické vrchoviny (část Dijskosvrteckého úvalu) a nížinami Svratky a Svitavy, které se stékají v Přizřenicích. Plocha se rozprostírá v severo-jižním směru až do délky 13,5 km a ve směru východo-západním až do šířky 7 km. Katastry obou západních obcí Moravan a Želešice a část katastru Modřic leží svými zalesněnými kopci zřetelně výše než ostatní katastry v nížinách řek.

Celá oblast je dostupná silniční sítí a veřejnými dopravními prostředky brněnského prostoru. Správně patří Modřice, Moravany a Želešice do okresu Brno venkov (Brünn Land). Naproti tomu Dvorska byla po roce 1945 přičleněna k Brnu.

Po násilném vyhnání roku 1945 našli občané z jazykových ostrůvků novou vlast především v tehdejším americkém správním sektoru s pozdějšími spolkovými zeměmi Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Hesensko. Tam se spojili, nejprve již roku 1955, dřívější obyvatelé Modřic, v takzvaném obecním společenství. Roku 1972 založili spolek obcí německého jazyka, který se roku 1989 změnil v registrovaný sdružení SPOLEK OBCÍ NÉMECKÉHO JAZYKA PŘI MĚSTĚ BRNĚ. Podle stanov a potvrzení finančních úřadů má spolek následující úkoly:

Je udržován výhradně z příspěvků a čistých zisků jeho akcí.

Vlastivědné muzeum v Erbach(u) u Ulm(u) dokumentuje množstvím exponátů dojemným způsobem zvyky a způsoby německé minulosti jednotlivých vlasteneckých obcí. Tam jsou vedle Modřic (Mödritz), Moravan (Morbes), Přízřenic (Brünn-Priesenitz) u Želešic (Schöllschitz) jako pilířů spolku a muzea v menší míře zastoupeny i ostatní obce německého jazyka a Brno.

Spolek byl zrušen v roce 2016

Übersetzer/Přeložil Antonín Kavalec, únor 2001