Těžký průmysl

Zmíněné Luz(ovi) závody se staly součástí die "Erste Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft" (první brněnské strojírenské společnosti). Nejvýznamnějším technickým ředitelem tohoto podniku byl Ing. G. Hauber z Bavorska, který roku 1881 zavedl stavbu rychlých parních strojů na výrobu elektrického proudu. Tyto stroje brzy stály v elektrárnách celého světa. Na světové výstavě v Paříži v roce 1900 získala "První brněnská" Grand prix a zlatou medaili za nové ovládání Lenzova ventilového parního stroje.

Stavbou parních strojů, kotlů a železničních vagonů stejně jako zřízováním petrolejových rafinerií v Evropě se zabývala "Brünn-Königsfelder-Maschinenfabrik" (brněnská královopolská strojírna), která byla založena roku 1890 Philipp(em) Porgesem a August(em) Lederer(em).

Dále byly známé brněnské slévárny Storek a Uxa. První jmenovaná firma se vyvinula ze skromných začátků ve velký podnik a vyrobila s profesorem Viktor(em) Kaplan(en) z Německé technické vysoké školy výkonnou Kaplanovu turbínu.

Císařská a královská dělostřelecká opravna v Obrovicích (Obrowitz) se vypracovala až na největší zbrojovku na světě; po zřízení ČSR se jmenovala "Zbrojovka". Její zaměstnanci sehráli roku 1945 smutnou roli; chcete-li vědět více, klikněte na konec německého Brna


Dies ist der Aufruf dieser Seite seit dem dem 01.02.2001.
© BRUNA e.V.