wappenkl.gif relief3.gif ferdikl.gif

Někteří nositelé německé kultury Brna

Z německého obyvatelstva vzešly významné osobnosti téměř ve všech oblastech kultury a vědy. Jsou součástí kulturního působení Němců na východě. Některé z nich Vám chceme představit alespoň v heslech.

Přírodovědci

Botanikové

Gregor Mendel, narozen 1822 v Hynčicích (Heinzendorf), opat augustiniánského kláštera na Starém Brně a vědec, zakladatel nauky o dědičnosti. Více naleznete zde.

Prof. PhDr Hans Molisch, narozen roku 1856 v Brně; profesor a dvorní rada ve Vídni a na japonské univerzitě v Sendai, dvě cesty kolem světa, vědecké cesty do USA a Indie.

Prof. PhDr Oswald Richter, narozen 1878; Profesor botaniky, mykologie, fyziologie a pathologie rostlin, mikrochemie, bakteriologie a fotochemie na Německé technické vysoké škole v Brně (Deutsche Technische Hochschule Brünn).

Prof. Dr. a Dr. h.c. Herbert Straka, narozen 1920 v Brně; ředitel ústavu botaniky Univerzity v Kiel(u); analýza pylu, morfologie plodu a geobotanika; výzkum v Eifel, na Madagaskaru, Maskarenách, v Mexiku a jižní Africe.

Chemici

Prof. Dr. Franz Ritter von Soxhlet, narozen 1848 v Brně; profesor na Technické vysoké škole v Mnichově (TH München); objevy: Přístroj na výrobu sterilizovaného mléka pro kojence, rafinování bez kostní moučky, patent na krystalický škrobový cukr, přístroj na kontinuální extrakci látek v laboratoři. 1891 královský tajný rada, 1894 čestný doktorát Univerzity Halle.

Doktor technických věd Fritz Stastny, narozen 1908 v Brně; technologie přírodních a umělých výrobků z kaučuku, (semperit gumárny a.s.), 1939 u dřívější továrny IG (pozdější BASF), po roce 1945 vývoj katalyzátoru k výrobě pěnového Polystyrolu STYROPOR, vývoj Polyethylenové pěny NEOPOLEN; vyznamenání zlatou Diesel(ovou) medailí.

Inženýři

Prof. Dr. Ernst Mach, narozen 1838 v Chrlicích (Chirlitz) u Brna, učitelská činnost na univerzitě v Graz(u), Praze a Vídni; Fyzik, filozof a psycholog. Vyvrátil Newtonovu mechaniku, prozkoumal mimo jiné závislost frekvence zvukových vln na pohybu zvukové vlny, objevil tzv. Mach(ovy) vlny, které byly podle něho pojmenovány. Machovo číslo udává v letectví kolikrát rychlost letadla překročila rychlost zvuku.

Profesor, habilitovaný doktor technických věd Viktor Kaplan, narozen 1876 v Mürzzuschlag(u) ve Štýrsku (Steiermark), profesor strojírenství a kinematiky na Německé technické vysoké škole v Brně (DTH); Vynálezce tzv. Kaplanovy turbíny, pro nižší stupně a různá odtoková množství (říční elektrárny), která byla podle něho pojmenována.

Profesor doktor technických věd Alfred Hawranek, narozen 1878 v Brně; katedra mostních a výškových ocelových staveb na Německé technické vysoké škole v Brně (DTH); kmitání mostů, pohyblivé mosty, 1926/28 konstrukce dvoupodlažních mostů a železničních mostů přes Dněpr u Dněpropetrovsku.

Dr. Ing. h.c. Gustav Lindenthal, narozen 1850 v Brně; svého času významný stavitel mostů v USA; Mosty ve Philadelphii, Chicagu, Ohiu, Pittsburghu, Pennsylvanii, západní Virginii, Illinois a v New Yorku (železniční most Hellgate přes East-river).

Starostové Brna

Christian d'Elvert, narozen 1803 v Brně; rozšíření města, školy, sirotčince, vedení vodovodního potrubí, provizorní divadlo, historie Moravy, historie literatury Moravy a rakouského Slezska. Roku 1861 císařem povýšen do rytířského stavu, památník na Špilberku (zničen po válce).

Gustav Winterholler, narozen 1833 v Brně; starosta v letech 1880-1894. Podpora školství, vedení pro pitnou vodu, centrální hřbitov, parní tramvaj, novostavba městského divadla. 1882 jmenován čestným občanem, památník dříve na Kolišti, Winterholler(ovo) náměstí neslo jeho jméno (nyní náměstí 28. října).

Dr. August Ritter von Wieser, narozen 1847 v Brně; starosta v letech 1894-1916. Udělal z Brna moderní velkoměsto; podpora veškerých komunálních zařízení, nové vodovodní potrubí, tramvaj, elektrárny, zaopatření pro staré, vdovy, a sirotky. Roku 1904 se stal čestným občanem; jedna ulice byla pojmenována podle něho.
Podrobnější informace najdete v části němečtí starostové Brna

Průmyslníci

Julius Ritter von Gomperz, narozen 1824 v Brně; pracoval v soukenické továrně L.Auspitz vnuk, politik, 1861 zemský poslanec, 1892 člen panského domu (Herrenhaus) v rakouské říšské radě, předseda brněnské burzy, předseda náboženské obce izraelitů, spoluzakladatel moravského spolku živnostníků.

Philipp Schöller se zetěm Carl(em) Mühlinghaus(em); přední soukenická firma "Gebrüder Schöller" (bratři Schöller(ovi)), jedna z více než 40 německých textilních továren.

Storek(ovi): Ignaz Storek v Brně roku 1861 založil slévárnu železa. Syn Heinrich Storek rozšířil provoz o ocelárnu - 1350 spolupracovníků - podporuje profesora Kaplan(a) pokusnou laboratoří vodních staveb, ve které Kaplan vyvinul vodní turbínu. Roku 1918 je vyexpedována první Kaplanova turbína. Čtyři synové: Edwin, Dr. Gerhard, Ing. Heinz und Ing. Herbert Storek(ovi) pokračují v otcově díle.

Friedrich Wannieck s Alexand(e)r(em) Luz(em) spojují roku 1899 svoje strojírny v "První brněnskou strojírenskou společnost" (Erste Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft), jedné z brněnských strojíren světového jména.

Carl Christian Hochstetter, narozen roku 1818 v Brně, roku 1843 zakládá továrnu na hexakyanoželezitan draselný - K 3 [ Fe(CN) 6 ] a roku 1850 První rakouskou sodovkárnu (Erste Österreichische Sodafabrik), později měl podíl na Perlmooser(ově) cukrovaru, na portlandských cementárnách, na vídeňské lokomotivce a.s. Floridsdorf a tamější továrně na petrolej a parafín.

Architekti

Moritz (Mauritz) Grimm, narozen roku 1669 v Achdorf(u) u Landshut(u) v Bavorsku; přestavěl řadu brněnských kostelů v barokním stylu, byl nejvýznamnějším a nejvšestrannějším barokním stavitelem Brna, kde také roku 1757 zemřel.

Adolf Loos narozen roku 1870 v Brně; roku 1906 zakládá stavební školu, 1920-1923 hlavní architekt města Vídně; zámeček továrníka cukrovaru Viktora Bauer(a) v Brně.

Architekt profesor Dr. Ing. Emil Leo narozen roku 1894 v Brně, Německá technická vysoká škola (DTH Brünn), stavební rozvoj města, historické stavby, poradce primátora pro otázky výstavby.

Dr. Ing. Fritz Freising narozen roku 1909, vyrůstá v Brně; Německá technická vysoká škola v Brně, nezávislý architekt, návrhy tras dálnic, most přes Kochertal, publikace o jantarové cestě.

Lékaři

Profesor Dr. Ferdinand Ritter von Hebra narozen roku 1816 v Brně; kožní lékař, popsal řadu kožních onemocnění, 1869 na univerzitě ve Vídni; císařem byl povýšen do šlechtického stavu.

MuDr Wilhelm Mager narozen roku 1871 v Bratislavě; internista, 1900 primař na zemské nemocnici Sv. Anny v Brně, roku 1905 založil spolek boje proti tuberkulóze.

MuDr Hugo Leischner narozen roku 1877 v Šumperk (Mährisch Schönberg); chirurg, 1912 primař v zemské nemocnici u Svaté Anny v Brně; operace mozku a štítné žlázy; 1939 pověřen vedením všech brněnských špitálů.

MuDr Franz Weithofer narozen roku 1877, známý a oblíbený brněnský dětský lékař.

Spisovatelé a básníci

JuDr Richard Schaukal narozen roku 1874 v Brně, sbírky básní, povídky, novely, překlady francouzských spisovatelů; 1903 oddělení tisku prezidia ministerské rady, 1917 císařem povýšen do šlechtického stavu.

PhDr Robert Edler von Musil narozen roku 1880; inženýrské zkoušky na Německé technické vysoké škole v Brně (DTH), hlavní dílo: "Muž bez vlastností" ("Der Mann ohne Eigenschaften"), 1917 povýšen do dědičného šlechtického stavu.

Karl Norbert Mrasek narozen roku 1892 v Brně; básně, novely, povídky, romány, umělecký a divadelní referent, množství ocenění v oblasti kultury.

Reinhard Pozorny narozen roku 1908 v Brně; povídky, básník, novinář, recitátor.

PhDr Jolande Zellner Regula narozena roku 1920, od 3. do 25. roku života žila v Brně; učitelka latiny, řečtiny, germanistiky, 1945 pochod smrti s dcerkou; učila v Graz(u) na druhém stupni základní školy tzv.: Oberschule; písně, próza, lyrika, asi 1700 sonetů; členka redakce sudetoněmeckého sdružení žurnalistů.

Historikové

Profesor PhDr Berthold Bretholz narozen roku 1862 v Příboru (Freiberg) na Moravě; 1899-1926 vedoucí Moravského zemského archivu v Brně, od roku 1895 vedení brněnského zemského archivu; je autorem "Historie Čech a Moravy" ve čtyřech svazcích, množství dalších historických publikací.

PhDr Anton Altrichter narozen roku 1882 u Jihlavy; po roce 1906 učitel historie a zeměpisu v Černovicích (Czernowitz)/na Bukovině a v Brně, od roku 1933 ředitel Německého Masarykova gymnázia v Brně; učebnice historie pro druhý stupeň základních škol, do roku 1945 vedoucí odboru "školství a kultura".

Právníci

Profesor JuDr Moritz Wlassak narozen roku 1854 v Brně; profesor římského práva na univerzitě v Graz(u), Breslau, Straßburku a Vídni.

Profesor JuDr PhDr Dr h.c. Ota Weinberger narozen roku 1919 v Brně; syn židovských rodičů, 1941-1945 v nacistickém koncentráku (naposledy v Terezíně); 1964 docent logiky na univerzitě v Praze, od roku 1972 ordinarius filozofie práva univerzity v Graz(u). Oblasti výzkumu: všeobecné právo, filozofie práva, logika norem jakož i teorie jednání a institucí; jeden z nejvýznamnějších teoretiků práva současnosti; 190 pojednání, 23 knih, 4 vysoká ocenění.

Politikové

JuDr Alois Baeran narozen roku 1872 v Brně; založil Německou stranu středních vrstev (Deutsche Mittelstandpartei) Pestalozzi(ho) útulek pro chudé, opuštěné děti, 1904 zvolen do moravského zemského sněmu, po roce 1920 poslanec parlamentu ČSR; protože byl Čechy pronásledován, utekl roku 1925 do Německa.

JuDr Friedrich Nelböck narozen roku 1892 v Brně; od roku 1925 představenstvo Panevropské unie v ČSR, předseda německé sekce Ligy svazu národů (Völkerbund-Liga), bojovník za společnou Evropu.

Ekonomové

Profesor Dr. h.c. Eugen von Böhm-Bawerk narozen roku 1851 v Brně; klasik národní ekonomie, třikrát rakouským ministrem financí, množství ocenění, jeho podobizna je na rakouské 100-šilinkové bankovce.

ThDr JuDr Dr. rer. pol. Otto Weinberger narozen roku 1882 v Brně; soudce (předseda senátu), od roku 1945 docentem národní ekonomie a sociologie na univerzitě ve Vídni. Člen sedmi mezinárodních akademií; množství publikací o národním hospodářství a státnictví.

Skladatelé, kapelníci, dirigenti

Richard Winkelhauser narozen roku 1867 v Brně; komponoval symfonické variace, suity, pro smyčcový orchestr, komorní hudbu, 2 sonáty pro klavír, 5 skladeb pro varhany, 1 missa solemnis, jakož i písně a chóry, ředitel vídeňské pěvecké akademie a učitel hudby.

Profesor Josef Wizina narozen roku 1890 v Brně; komponoval církevní hudbu, skladby pro klavír, 2 opery, zhudebňoval písně, symfonie pro velký orchestr.

Erich Wolfgang Korngold narozen roku 1897 v Brně; v hudbě zázračné dítě, v 19 letech složil 2 jevištní díla, ve 23 letech operu "Mrtvé město" ("Die tote Stadt"), ve 24 letech dirigentem na hamburské opeře, dirigent rakouské státní opery; roku 1938 musel emigrovat, hudba k filmům a revue(ím) v Hollywoodu.

Fritz Mareczek narozen roku 1910 v Brně; dirigent městského divadla v Brně, 1947 dirigentem ve Stuttgart(u) pro veselohry a operety, rovněž tak u Jihoněmeckého rozhlasu; symfonik, komorní hudba, písně, tance, suity, valčíky, ouvertury, variace, jeden muzikál, kantáta "Hory mojí vlasti" ("Meiner Heimat Berge").

Dr. Theodor Hlouschek narozen roku 1923 v Brně; roku 1952 promuje na univerzitě v Jeně, docentem na vysoké hudební škole ve Výmaru (Weimar) v předmětech kompozice, dirigování, teorie hudby a instrumentace. Komponoval sinfonickou hudbu, lidovou orchestrální hudbu, koncerty, komorní hudbu, kantáty, písně, varhaní skladby. Množství prvních cen a ocenění, ceny v oblasti kultury 1992 a 1993.

Umělci reprodukčního a výtvarného umění

Herci

Joseph Klein narozen roku 1862 v Brně, vášnivý představitel hrdinů, hrál v divadlech ve Vídni, Mnichovu, Berlíně, a Düsseldorfu.

PhDr Theo Modes narozen roku 1888 v Brně; vystupoval v Liberci (Reichenberg), Karlových Varech (Karlsbad), Zurichu (Zürich), Brémach (Bremen), Norimberku (Nürnberg), Halle, Hamburku (Hamburg), St. Gallen; 1938-1942 ředitel německého divadla v Brně. Psal vědecké práce o divadle.

Margarethe Beck-Lichota narozena roku 1910; studovala elektrotechniku na německé technické vysoké škole v Brně. Herecké zkoušky na Burgtheater ve Vídni. Působila na různých jevištích s velkými úspěchy.

Komorní a operní pěvci

Leo Slezak narozen roku 1873 v Šumperku (Mährisch Schönberg); mládí prožil v Brně, ve 23 letech první vystoupení jako Lohengrin v brněnském městském divadle; státní opera Berlín, Breslau, Vídeň (Wien), metropolitní opera New York, později filmový herec.

Maria Jeritza ( Jedličková ) narozena roku 1882 v Brně; ve 23 letech operetní sopranistka v Mnichově (München), v 25 vídeňská dvorní opera (Wiener Hofoper), 1921-1932 členka metropolitní opery v New Yorku; "jedna z největších pěveckých osobností své doby, vášnivá dramatičnost jejího přednesu a její neopakovatelný jevištní projev".

Profesor Alfred Jerger narozen roku 1889 v Brně; basbaryton u zurišského státního divadla (Züricher Staatstheater), mnichovská opera, vídeňská státní opera, tam byl také režisérem; od roku 1947 profesor na vídeňské hudební akademii.

Malíři

Profesor August Potuczek narozen roku 1882 v Brně; restaurování prastarých fresek, obrazy a oltářní obrazy v moravských kostelech a zámcích.

Hans Friedrich Wacha narozen roku 1895 v Brně; kreslíř, malíř, rytec, sochař, mnoho brněnských motivů, portrétů, interiérů, zátiší, oltářních obrazů.

Dále stojí za zmínění: Carla Maria Thuma, Karl Truppe, Franz Homolatsch, prof. Hans Pleunert a další.

Sochaři

Profesor Anton Hanak narozen roku 1875 v Brně; 20 let učil na vídeňské umělecké škole (Kunstgewerbeschule), 1932 profesor na akademii výtvarných umění.

Karl Korschann docent na německé technické vysoké škole v Brně, 1928 postavy žen a busty Masaryka v německém výstavním pavilonu v Brně, portréty.

Karl Wollek narozen roku 1862 v Brně; množství památníků ve Vídni, kašny, portrétové busty, 2 sochy ve foyer Německého domu v Brně.


BRUNA se cítí povinna, udržovat vzpomínky na kulturní dědictví, které Němci tomuto městu zanechali, živé. Tato iniciativa poskytuje nutné informace také mladším generacím českého obyvatelstva tohoto města, kterým byla upírána znalost skutečné historické minulosti.

Podrobné životopisy asi 1000 osobnosti, vědců, lékařů, umělců aj. najdete v knize "Lexikon Bedeutender Brünner Deutscher" ISBN 3-00-005970-9 BHB-Verlag, Osterholzallee 83/1, D-71636 Ludwigsburg

Übersetzer/Přeložil Antonín Kavalec, květen 2000