Textilní průmysl

Sukno vyrobené německými tkalcovnami mělo již ve středověku dobrou pověst. Svědčí o tom dopis starosty Vídně, který psal 25. června 1351 dem "burgermaister und rate der stat zu Brin unsern guten freunden" (starostovi a radě města Brna, našim dobrým přátelům). Vněm jsou Brňané německy vyzváni označit své dobré látky plombou, aby je bylo možné snáze odlišit od těch, které se sice jmenují "brněnské sukno", ale nejsou vyrobeny v Brně.

Díky své dobré pověsti se Brňané mohli vyrovnat také s problémy mechanizace a se státní pomocí vstoupit do průmyslové doby. Císařovna Maria Theresia jakož i její syn Josef II. se postarali o to, aby zřizování továren v Brně bylo podporováno z daní. To připomínala mramorová tabule, kterou bylo možno vidět na čelní straně první vlnařské továrny ve Šmálce (Schmalgasse). Stálo na ní: "Dem Kenner und Förderer der Fabriquen Josef II., den 13. Sept. 1781" (znalci a podporovateli továren Josefovi II., 13. září 1781). Státní továrna na jemné sukno, která byla zřízena na velké Nové (Neugasse), převzal obchodník Leopold von Köffiller (* 1743), který z Německa přivedl odborníky jako Seitter(a) a Offermann(a) (z Monschau), Hopf(a) (z Balingen(u)), Bräunlich(a) (z Weidy) und Gloxin(a) (z Berlína). Díky jejich technickým znalostem vznikl kvetoucí podnik

Brno se stalo "rakouským Manchestrem" teprve v 19. století. Když byla po vítězství nad Napoleonem zrušena kontinentální blokáda, zaplavilo trh anglické textilní zboží a brněnské hospodářství se ocitlo v krizi, muselo se udělat vše proto, aby se kvalita látek ještě zlepšila. K tomu textilní průmysl potřeboval nejen vylepšené tkalcovské stavy, ale i prvotřídní textilní stroje a dal tím popud ke vzniku samostatné výroby strojů. Zásluha, že se Brno stalo centrem tohoto strojírenského odvětví připadá v první řadě Würterberskému podnikateli Friedrichovi Schöll(ovi), dále z Urach(u) pocházejícímu vynálezci Johann(ovi) Reiff(ovi) a jeho nástupci Heinrich(ovi) Alexander(ovi) Luz(ovi) z Metzingen(u), který ve svých závodech ("Luzwerk") stavěl první v Rakousku vyrobené parní stroje.


Dies ist der Aufruf dieser Seite seit dem dem 01.02.2001.
© BRUNA e.V.