wappenkl.gif relief3.gif ferdikl.gif

Úvod

Druhé největší město České republiky znáte pouze jako BRNO. Neslyšeli jste nikdy označení BRÜNN?
Potom bychom Vám chtěli říci, že se město až do konce 2. světové války jmenovalo také Brünn, protože obyvatelé byli již po staletí, vedle českého obyvatelstva většinou Němci.

Dřívější německé Brno – město jako odkaz budoucím generacím

O tom zde referuje BRUNA, sdružení z Brna vyhnaných Němců.

Dvě generace, v Německu a v České republice, vyrostly od konce 2. světové války bez znalosti německého vlivu na východě. Školní výuka udělala velký oblouk kolem tohoto "závažného tématu". U Čechů i Němců bylo příliš zatíženo válečnými událostmi.

Není možné trvalé zužování historie jen na trvání neblahých dvanácti let takzvané "tisícileté" (třetí) říše, do které bylo Brno začlen?no jen na šest let doby protektorátu Böhmen und Mähren.

ferdi8.gif (4295 Byte)

Mládež má právo dozvědět se vše; a proto chceme o všem informovat.

Kdo nezná historii, vystavuje se nebezpečí, že bude její chyby opakovat. Aby k tomu co možná dlouho nedošlo, pokládáme my, ženy a muži, kteří jsme dříve byli německými občany tohoto, většinou Němci utvářeného města, za správné, nástupujícím generacím poskytnout pohled na působení jejich otců a praotců v tomto kulturně a průmyslově významném a mimořádně atraktivním městě.

Proto vyzýváme mladou českou generaci k poznání pravdy, že Češi a Němci prožili, dlouhá období plodného společného života. Pouze nacionální zaslepenost a nenávist kalily na obou stranách rozumný pohled. Zodpovídat se musí komunisté za jejich blud světového štěstí, tak jako nacisté za hrůzostrašné události, které v minulosti zavinili v jejich rasistické nafoukanosti. Všechny tyto otřesné události nesmí mladé generace zatížit ve smyslu srůstaní a spojení nové Evropy. Historie se nesmí zapomenout, jelikož by se mohla opakovat podobná nebo stejná chyba. Ale jen ti "věčně-včerejší" stále buší na údajně nepřemožitelné protiklady mezi slovanskou a jinou krví. Berme tedy tyto pohledy zpět jako podnět, ty co zůstali nepoučení neposlouchat. Pohlížejme směle do budoucnosti ve snaze vzájemně se tolerovat a chápat.

Deutsche Version - 
German
version 
Německá verze

Další...
English version 
Englische
Version
Anglická verze

 

Jean Anouilh řekl: Události dostanou svoje místo teprve tehdy, když se stanou minulostí.

Cílem tohoto příspěvku je toto místo ukázat.