Živnost - obchod - hospodářství

V roce 1862 byla zřízena obchodní a živnostenská komora, která radila brněnskému hospodářství nejen v obchodních a celních otázkách, starala se také o výchovu dorostu, tím že dohlížela nad tovaryšskými zkouškami a nakonec také způsobila založení Státní obchodní akademie v roce 1896. V jejím čele stáli vynikající mužové jako Julius Ritter von Gomperz, Gustav Ritter von Schöller, Stefan baron von Buchenrode a Justin Robert. V roce 1910 získala komora skvostnou secesní budovu na pozemku bývalých jezuitských kasáren.

Za svůj hospodářský rozvoj vděčí zemské hlavní město v neposlední řadě instituci, která byla založena za starosty Anton(a) Ritter(a) von Haberler(a) v roce 1852, der "Ersten Mährischen Sparcassa" (První moravské spořitelně), největší a nejstarší spořitelně země.

Obec založila garanční fond s vkladem 30.000 guldenů a stala se tak vlastníkem. Co tento úřad vykonal, se dozvídáme od Ludwig(a) Carl(a) Taborského, jednoho z jeho generálních ředitelů. Píše: "Spásným způsobem přispěla I.M.S. k rozvoji města Brna, v hospodářském i stavebním ohledu poskytnutím levných úvěrů. Všemi vrstvami německého obyvatelstva uložené peníze byly za odpovídající jistinu půjčeny řemeslům, průmyslu a zemědělství a stavitelům jako lombardní nebo hypoteční úvěr. Svůj všeobecně prospěšný charakter prokázal ústav milionovými příspěvky na všeobeně prospěšné a dobročinné účely a kulturní instituce. Mnoho brněnských škol, dětská nemocnice, Kröna-Jubiläums-Kirche a mnoho dalších staveb bylo zastřešeno početnými příplatky. Všechny druhy škol dostali stipendia pro nadané studenty bez prostředků." Ale vyhnáním Němců, kteří tvořili téměř 90 % vkladatelů a majitelů zástavních listů, ztratila die "Erste Mährische" (První moravská) základy svojí existence. V memorandu, které k 95. výročí založení 23. května 1947 vydal český generální ředitel J. Pokorný, se říká: "Je v tom trochu tragiky, že úplné osvobození I.M.S. a její zastavárny od německého vlivu znamenalo také její konec."


Dies ist der Aufruf dieser Seite seit dem dem 01.02.2001.
© BRUNA e.V.