wappenkl.gif relief3.gif ferdikl.gif

Průvodce na cesty
pro všechny, kteří navštěvují dnešní Brno

Měli byste vědět, že dnešní české Brno (Brünn) vzniklo teprve tehdy, když Němci, kteří v tomto městě po staletí žili, spoluurčovali jeho osud, a položili základy jeho blahobytu, byli v roce 1945 ze svého rodného města vyhnáni. Z 60.000 Němců, kteří žili v Brně před válkou, zbylo jen 600.

Lze namítnout, a mnozí to činí, že ohlížení se zpět nepomůže při zvládání úkolů současnosti a budoucnosti; že je třeba se dívat dopředu. BRUNA s tím souhlasí, je ale názoru, že kvůli tomu minulost nesmí být založena ad akta, aniž by se z ní člověk poučil.

Proto Vám úvodem chceme poskytnout krátké nahlédnutí do vývoje města Brna, a dříve než se jím projdeme, Vám také představit některé nositele německé kultury.

Vývoj města

Město Brno leží mezi soutokem dvou řek, Svratky a Svitavy. První usedlost vznikla na pahorku příkře se svažujícím k jihu, Petrově hoře (Petrov), kde dnes stojí kostel svatého Petra a Pavla.

V rámci německého osídlování východu ve 12. a 13. století přišli Němci také do Brna. Povoláni do země českým králem Přemyslem Otakarem I. (1198-1230) a jeho následovníky, jakož i šlechtou a církví. Měli slovanské obyvatelstvo seznámit s pokrokem v zemědělství, řemeslech, hornictví a umění.

Tak vznikla kolem roku 1200 nová čtvrť obývaná Němci, Flámy a Holanďany mezi ulicí Veselou (Fröhlichergasse) a Běhounskou (Rennergasse dříve Rheinländergasse) s vlastním kostelem sv. Jakuba.

V roce 1243 bylo českým králem Václavem I. (1230-1253) městu propůjčeno městské právo. Obsahovalo právní normy norimberského, babenberského (Vídeň 1221) jakož i prvky moravského práva. Na hoře Špilberk, kde stojí hrad, byla roku 1279 zřízena pevnost s vysokými zdmi.

Rukopis nejstarší brněnské právní sbírky let 1331/1333 je napsán v Mittelhochdeutsch - důkaz toho, že tehdejším úředním jazykem byla němčina. Němečtí obyvatelé města byli určující částí obyvatelstva.

Industrializace města začala v roce 1765 založením první továrny na jemné hedvábí. O 150 let později bylo v Brně 42 soukenických firem. Podobný rozkvět prodělal také strojírenský průmysl. Industrializace měla za následek příliv českých dělníků z okolí do města.

Nyní Vám chceme dát několik námětů pro krátkou prohlídku města.

Okružní procházka městem

Procházku začneme na Moravském náměstí, (dnes park, mezi kostelem sv. Tomáše a ulicí Kounicovou), kde stál do roku 1945 Německý dům.

thomaskl.jpg 
    (6397 Byte) 1.Kostel sv. Tomáše, od roku 1731 přestavěn Mořicem (Mauritz) Grimm(em) v barokním slohu, s gotickou Pietou Heinrich(a) Parler(a), hlavní oltář od Josefa Winterhalter(a) staršího a Anton(a) Maulpertsch(e). Uzavírá ho klášter, pozdější místodržitelství, dnes Moravská galerie, jejíž portál je po obou stranách opatřen sochami moravského Markraběte Johann(a) a Jodok(a).

jakobwebkl.jpg 
    (3698 Byte) 2.Kostel sv. Jakuba na ulici Rašínové (Rašíngasse) po požáru přestavěn jako pozdně gotický trojlodní kostel 1480-1520. (Vnitřní prostor kostela je 60 m dlouhý). 30m vysoká síťová klenba Anton(a) Pilgram(a) je nesena 18 svazkovými pilíři.

3. Náměstí svobody (Freiheitsplatz) Za vidění zde stojí tři budovy:

portal21.gif 
    (9486 Byte) 4.Stará radnice (Das Alte Rathaus) na Radniční ulici (Rathausgasse), jejíž portál byl kolem roku 1510 bohatě vyzdoben Anton(em) Pilgram(em) symbolickými postavami.

5.Krautmarktcopykl.jpg (10409 Byte) Dále se dostaneme na Zelný trh (Krautmarkt), v jehož středu stojí monumentální kašna, tzv. Parnas, zřízená kolem roku 1694 podle návrhů Johann(a) Bernhard(a) Fischer(a) von Erlach. Znázorňuje čtyři roční období a Herkula s pekelným psem Cerberem uprostřed jeskyně.

6. Na horním konci Zelného trhu stojí impozantní Ditrichštejnský palác kardinála knížete Ditrichstein(a) postaven Italem Tencalla v renesančním slohu (dnes zemské muzeum).

domkl.jpg (9572 Byte) 7. Přes strmé schody (Petrská) se dostanete na Petrovu horu (Františkov) k Chrámu sv. Petra a Pavla (Dom St. Peter und Paul), který byl upraven v gotickém stylu a dostal dvě novogotické věže.

8. Zpět přes Zelný trh se Orlí (Adlergasse) a Minoritskou (Minoritengasse) kolem krásných secesních fasád se dostanete k baroknímu kostelu Minoritů s Loretánskou kaplí a ke Svatým schodům postaveným kolem roku 1725 Mořicem (Mauritz) Grimm(em.)

theatkl.jpg 
    (7793 Byte) theaterinnenkl.jpg 
    (7498 Byte) 9. Jánskou (Johannesgasse) se přes Malinovského náměstí (Malinovski-Platz) dostaneme k bývalému německému městskému divadlu (dnes Mahenovo divadlo). Překrásná stavba postavená 1882 ze sbírek německých občanů Brna vídeňskými architekty Fellner(em) a Helmer(em). Nádherné vnitřní vybavení v rudé barvě zdobené zlatem a slonovou kostí pochází od Rakušana Theodor(a) Friedl(a). Bylo to první divadlo ve střední Evropě s elektrickým osvětlením; proto také ku příležitosti otevření divadla přijel z Ameriky Thomas Alva Edison, který právě tři roky před tím vynalezl žárovku. Divadelní večer v tomto domě byste si neměli nechat ujít.

10. Rooseveltovou (Roosevelt-Gasse), Dvořákovou (Dvořák-Gasse) a Beethovenovou (Beethoven-Gasse) se dostanete k nejkrásnějšímu baroknímu kostelu Brna, kostelu jezuitů (Nanebevzetí P. Marie), který byl vytvořen vídeňským barokním stavitelem Johann(em) Georg(em) Schauberger(em).

Odtud se Jezuitskou (Jesuiten-Gasse) a Běhounskou (Rennergasse) dostanete opět na Moravské náměstí, odkud jsme vyšli.

Památná místa

Všichni ti, kteří přijíždějí do Brna od jihu po staré "Císařské silnici", by měli vědět, že je to trasa "pochodu smrti" roku 1945, která vstoupila do historie svojí krutostí, sadistickým týráním a jinými odpornostmi.

Když od Mikulova (Nikolsburg) přijedete do Pohořelic (Pohrlitz), které leží asi 25 km jižně od Brna, připomíná jižně od nich na západní straně silnice 6 m vysoký památný kříž mnoho obětí tohoto gigantického vyhnání. Jsou na tomto místě pochovány v masových hrobech, struhách a na hřbitovech, ale často jen zasypáni. Za křížem vzniká pamětní háj.

V Brně v postranní kapli Jakubského kostela lze nalézt, ač s odlišným textem, nástěnné tabulky v češtině a němčině, jako vzpomínku na německé obyvatelstvo.

V zahradě kláštera Augustiniánů na Starém Brně (Altbrünn), ve kterém slavný opat Gregor Mendel systematicky prováděl pokusy za účelem odhalení zákonů dědičnosti, informuje od roku 1995 pamětní kámen o nelítostném svátku Božího těla roku 1945, kdy zde začal "divoký" odsun.

Übersetzer/Přeložil Antonín Kavalec, květen 2000