Chcete o nás vědět více?

Jmenuji se Dr. Rudolf Landrock v současné době spolkovým předsedou. Rád bych Vám to v krátkosti vysvětlil.

Když byli roku 1945 brněnští Němci vyhnáni ze města, našli později mnozí z nich nový domov v Rakousku a ještě častěji v tehdejších okupačních zónach pozdější Spolkové republiky Německo. Mnoho jich ale bylo rozptýleno na všechny světové strany.

Brzy se u těchto lidí ozval starý smysl pro soudržnost. Hledali příbuzné, známé, přátele, kteří by jim poskytli oporu; lidé si také chtěli vzájemně pomoci, a tak se stalo, že namísto mnoha spolků, které udržovaly Brňáky ve svém rodném městě pospolu, byla roku 1950 ve Schwäbisch Gmünd založena BRUNA - vlastenecké sdružení Brňáků ve Spolkové republice Německo.

BRUNA je podle německého práva všeobecně prospěšné sdružení

Ve stanovách se říká:

Naším hlavním úkolem je dokumentovat co možná nejvíce z toho, co připomíná brněnské Němectví. Vyvíjelo se staletí až do roku 1945 a vzpomínka na ně by měla být uchována, protože těch několik málo Němců, kteří zůstali v Brně, na to nestačí.

Toto činíme také s důvěrou, že se ve spojené Evropě opět probudí zájem o kulturní a hospodářské působení dřívějších německých občanů. Tento zájem je v bývalé vlasti dosud potlačován.

Je možné, že prozíravá slova prezidenta České republiky Václava Havla, která obsahovala jeho řeč ze 17. února 1995 na Karlově Univerzitě: "..jako pro mnohé Čechy...není lehké přiznat si, jak ublížili demokracii, a tím i sami sobě přijetím myšlenky poválečného vyhnání Němců z jejich domova." jednoho dne naleznou lepšího porozumění u jeho spoluobčanů, než tomu bylo dosud.

My se proto v zájmu porozumění mezi národy pokoušíme udžet a podporovat vzpomínku na vlast (Heimatgedanke) na evropské rovině.

Od roku 1989 nabízíme zájezdy do Brna. Slouží porozumění s našimi bývalými spoluobčany, udržování zachovaných kontaktů a navazování nových vztahů. Na této soukromé úrovni bylo ve smyslu porozumění mezi národy a úsmíření dosaženo úctyhodných úspěchů.

V roce 1953 převzalo město Schwäbisch Gmünd patronát nad německou částí města Brna a nad Němci, kteří byli z Brna vyhnáni.

Tam se také nachází "Brněnské vlastivědné muzeum" (v budově Prediger) Ve velechrámu Svatého kříže je zvláště vysvěcené místo s kopií zázračného obrazu Černé Madony ze Starého Brna, památník Johann(a) Gregor(a) Mendel(a), Bílá Boží muka, která stála v Brně v ulici "Neustift" (nyní Nové Sady), "Brněnská kašna" s modelem Kaplanovy turbíny a pamětní deska ku příležitosti převzetí patronátu v roce 1953.

Ale také v Rakousku BRUNA iniciovala nebo podporovala místa vzpomínek na Brno a na vyhnání. V Rakousku zřídila BRUNA roku 1989 památník v chrámu Německého řádu ve Vídni. Jedna brněnská boží muka stojí ve Wolkersdorf(u) v Dolním Rakousku. Existuje množství památníků obětí pochodu smrti, které jsou udržovány rakouským Černým křížem.

V rodném městě Brně mohl být roku 1992 zřízen památník v kostele Svatého Jakuba. Rakouský Černý kříž vytvořil s finanční podporou BRUNy pomník u jednoho z masových hrobů v Pohořelicích, ve kterém odpočívají oběti pochodu smrti. 27. května 1995 byl v zahradě starobrněnského kláštera odhalen pamětní kámen, který připomíná odsun.

Pokud máte zájem o německé Brno nebo přijedete do Schwäbisch Gmünd nebo na jiné ze zmíněných míst, podívejte se na jedno nebo druhé.

Jako spojovací pouto pro všechny, kteří mají vztah k Brnu, vydává vydavatelství BHB se sídlem ve Schwäbisch Gmünd, časopis "Brünner Heimatbote", který existuje již od roku 1948 a vychází šestkrat ročně.

V minulých letech byla BRUNou vydána řada publikací o německém Brnu. Nejnovějším vydáním je kniha o "brněnském pochodu smrti" roku 1945, ve které svědkové popisují za jakých podmínek probíhal a pravdivost jejich slov je doložena dokumenty. Dále vyšel “Lexikon Bedeutender Brünner Deutscher” - lexikon významných brněnských Němců. Obě knihy jsou v Brně k zapůjčení v Rakouské knihovně na Solniční.

Pokud chcete něco objednat nebo si předplatit "Brünner Heimatbote" (Brněnského posla vlasti) (€ 23.-) obraťte se na:

BRUNA-Buchversand, c/o Otto Bauer, Osterholzallee 83/1 in D-71636 Ludwigsburg.

Kontaktní adresa:

Dr. Rudolf Landrock, Bundesvorsitzender,
Venantiusstr. 12, 53125 Bonn

Fon: (0228) 24 33 834
E- Post: Rudolf.Landrock@gmx.de


Dies ist der Aufruf dieser Seite seit dem dem 01.02.2001.
© BRUNA e.V.