Brněnský posel vlasti — účel a obsah

Vlast je pojem, na nějž se názory rozcházejí. Mnozí na své vlasti lpí, pro jiné je už samotný pojem plný emocí, pro některé dokonce bezvýznamný.
Co může vlast pro člověka znamenat, se často ukáže, až když o ni přijde. A obzvláště tehdy, když o ni přijde tak náhle a zcela, jako se to přihodilo Němcům v České republice v roce 1945.

Není divu, že tito vyhnaní Němci, rozeseti do všech stran, dali z diaspory vzniknout malému ale stálému informačnímu zpravodaji, který po právu nazvali Poslem vlasti: Brněnský posel vlasti.
Toto tištěné pojítko někdejších německých obyvatel Brna vychází od roku 1949 a je oficiálním zpravodajem BRUNY – domovského sdružení Brňanů. Poskytuje informace ze života spolků BRUNA Německo, BRUNA Rakousko a obcí brněnského jazykového ostrůvku.

Od vzniku zpravodaje patří k jeho hlavním úkolům uchovávat vzpomínky na kulturní výkony brněnských Němců, které přinesly prospěch jejich domovskému městu, zemi a nezřídka celému světu. Čtenář v listu najde také významné názory na německo-české vztahy kdysi a nyní, stejně jako příspěvky k dějinám města. V rubrice "Novinky z Brna" budou čtenáři obeznámeni i se změnami v jejich starém domovském městě.

O tom všem se můžete přesvědčit při čtení výňatků.

Od roku 2014 je umístěno na vlastní webové stránce stručné shrnutí přes 400 příspěvků z více než 60 ročníků Brněnského posla vlasti - viz www.brünn-das-deutsche-vermächtnis.eu.
Dies ist der Aufruf dieser Seite seit dem dem 01.02.2001.
© BRUNA e.V.