BHB

Poslání a obsah

BHB je oficiálním zpravodajským listem BRUNy - vlasteneckého spolku Brňanů. Stará se nejen o soudržnost Němců, kteří byli z Brna vyhnáni a nyní žijí roztroušeni po celém světě, ale i o kontakt s krajany, kteří jako čeští občané v Brně zůstali, ale stále ještě cítí a myslí jako Němci. - Čtenář v něm nalezne důležité ohlasy k česko-německým vztahům dříve a nyní jakož i příspěvky o historii města.

K hlavním úkolům BHB patří udržovat kulturní odkaz brněnských Němců v povědomí těch, kteří prospěli svému rodnému městu, zemi a nezřídka celému světu. Tím se náš list stává důležitým dokumentem historie města, který má být zachován příštímu světu v archivech německé knihovny, magistrátu města Brna a BRUNy.

Co se děje v současném Brně, se čtenář dozví v rubrice "Novinky z Brna" (Neues aus Brünn). K pobavení (Unterhaltung) jsou určeny veselé historky ze starého Brna, ale i ty k zamyšlení. Rubrika "Ze života spolku" (Aus dem Verbandsleben) přináší zprávy od krajových sdružení BRUNy Deutschland, BRUNy Österreich a obcí brněnského jazykového ostrova. "Rodinné inzeráty, pomocí nichž lidé hledali své příbuzné" (Familien- und Suchanzeigen), které byly v prvních poválečných letech z pochopitelných důvodů čteny vždy nejdříve, tvoří ještě i dnes důležitou část listu.

 

Z historie brněnského posla vlasti

První vydání Brněnského posla vlasti vyšlo v prosinci 1948 v nakladatelství paní Liesel Marx (tehdy ještě Liesel Watzel) v Inzell(u). Jako odborný poradce s žurnalistickou zkušeností jí po boku stál Karl Ritter von Klimesch, předseda pracovního společenství brněnských krajanských sdružení, ze kterého později vzešla BRUNA. Tisk prvního sešitu zajistila firma A. Müller & Sohn v Traunstein(u). Ritter von Klimesch vyzval své spoluobčany k odběru listu a zajistil tak jeho úspěch. Napsal:

"Vítám tedy z celého srdce, že několik statečných spoluobčanů nyní nechává v tisku vycházet zprávy z vlasti, a já tímto vyzývám, tento záměr podpořit nejen tím, že tento časopis budete předplácet a získávat pro něj další, ale i tím že jej budete, pokud Vám to bude možné, články a sděleními pomáhat utvářet."

Tímto způsobem získal autory jako Franz Habermann, Maria Hauska-Brichta, Jörg Marx, Hela Oswald-Eschner, Elisabeth Soffe, Julius Simon, Dr. Gerhard Storek a Alice Zitka-Oplusstil. Mnoho dalších následovalo.

Od září 1949 mohl být "Posel" odebírán také v Rakousku. V roce 1950 vyšel ve stejném nakladatelství "Brněnský obrazový kalendář" (Brünner Bildkalender) a "Brněnský kruh knihy" (Brünner Buchring). Od června 1950 vycházel "Posel" měsíčně, nejprve ve Waldenburg(u)/Württemberg(u) a poté od října 1950 v Leimen(u)/Heidelberg(u). Po desetiletích úspěšné práce musela paní Marx(ová) kvůli stáří přenechat redakci a tím i utváření obsahu "Posla" BRUNě, o rok později odstoupila také jako nakladatel. Posel vlasti je vydáván v současnosti spolkem BRUNA.

 

Vydavatel, redakce, provoz

Vydavatel: BRUNA Heimatverband der Brünner e.V., Bundesvorsitzender: Dr. Rudolf Landrock, Venantiusstr. 12, 53125 Bonn, Fon: (0228) 24 33 834..

Redakce: Gerd Hanak, Tábor 30a, CZ-60200 Brno, Fon: 00420-541236985,

Fax: 00420-541236986, Fax in Deutschland: 01805-7511110610,

e-mail: BHB-Redaktion@Bruenn.eu

Tisk: Maisch & Queck, D-70839 Gerlingen